Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 27.11-04.12.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 27.11-04.12.2020 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:04 и Серотип:01), Испания (Серотип:08), Хърватия (Серотип:04) и Швейцария (Серотип:08); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Италия, Холандия, Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Испания, Норвегия и Швеция; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Белгия, Обединеното кралство и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Холандия; инфекция с Bonamia exitiosa (i.B.E) в Хърватия; инфекция с Marteilia refringens (i.M.R.) в Хърватия; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия и Италия.

За разглеждания период България не е докладвала заболявания. Румъния е докладвала 11 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 7 първични огнища на африканска чума при диви свине. В Германия се наблюдава следната ситуация, докладвани са 40 първични огнища на африканска чума при диви свине, 21 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 1 първично огнище при високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 вторично огнище на кои херпесвирусна инфекция и 1 първично огнище на западнонилска треска. По отношение на заболяването син език в Европа се наблюдава следното докладвани са 11 първични огнища в Италия като са наблюдавани 2 серотипа (Серотип:01 и Серотип:04), 2 вторични огнища в Испания (Серотип:08), 3 първични огнища в Хърватия (Серотип:04) и което е интересно, докладвано 1 първично огнище в Швейцария. В Полша са докладвани 142 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. По отношение на заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали следните държави: Германия (21 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Италия (1 първично огнище), Холандия (2 първични огнища), Обединеното кралство (3 първични огнища), Ирландия (4 първични огнища), Дания (13 първични огнища), Испания (1 първично огнище), Норвегия (3 първични огнища) и Швеция (2 първични огнища). Докладвани са и 2 паразитни заболявания: инфекция с Bonamia exitiosa (причинява се от нематод) (1 първично огнище) и инфекция с Marteilia refringens (протозойна паразитоза) (3 първични огнища) като и двете заболявания са докладвани в Хърватия. Докладвани са 2 първични огнища на тубрекулоза при говеда във Франция. За заболяването западнонилска треска са докладвали; Германи (1 първично огнище) и Италия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК