Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 11.12-18.12.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

 

За периода 11.12-18.12.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:04), Италия (Серотип:04), Люксембург (Серотип:08), Гърция (Серотип:04 и Серотип:16), Испания (Серотип:08) и Босна и Херцеговина (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Италия, Холандия, Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Норвегия, Полша и Словения; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) във Франция, Холандия, Обединеното кралство, Ирландия, Полша и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Обединеното кралство; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) във Франция; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) във Франция; бяс (RABIES) в Румъния и Молдова; бруцелоза при говеда (B.Bruc.) в Италия; туберкулоза при говеда (B.TB) в Полша и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия.

България е докладвала 18 първични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 17 първични огнища на син език (Серотип:04 и Серотип: 16). Румъния е докладвала 9 първични и 3 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 36 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на бяс. В Полша епизоотичната обстановка е сложна, докладвани са както следва: 134 първични огнища на африканска чума при диви свине, 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 6 първични и 1 вторично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. По отношение на заболяването син език са докладвали следните държави: Франция (3 първични огнища) (Серотип:04), Италия (7 първични огнища) (Серотип:04), Люксембург (1 първично огнище) (Серотип:08), Гърция (17 първични огнища) (Серотипове:04 и 16), Испания (9 вторични огнища) (Серотип:08) и Босна и Херцеговина (1 първично огнище) (Серотип:04). При високо патогенната птича инфлуенца при диви птици са докладвани от Германия (25 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Италия (4 първични огнища), Холандия (4 първични огнища), Обединеното кралство (65 първични огнища), Ирландия (3 първични огнища), Дания (2 първични огнища), Ноевегия (4 първични огнища), Полша (3 първични огнища) и Словения (2 първични огнища). По отнишение на заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали следните държави: Франция (2 първични и 1 вторично огнище), Холандия (1 първично огнище), Обединеното кралство (1 първично огнище), Ирландия (1 първично огнище) и Полша (6 първични и 1 вторично огнище) и Украйна (1 първично огнище). Относно заболяването бруцелоза при говеда са докладвали от Италия (1 първично огнище). На последно място за заболяването западнонилска треска е докладвала само Германия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК