Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 18.12-25.12.2020г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

 

За периода 18.12-25.12.2020 г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) в Италия (Серотип:04), Люксембург (Серотип:08), Гърция (Серотип:04 и 16), Испания (Серотип:01 и 08), България (Серотип:04) и Хърватия (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Италия, Холандия, Белгия, Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Норвегия, Швеция; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Обединеното кралство, Полша и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Швеция; чума при дребни преживни животни (P.P.R.) в Турция; шарка при овце и кози (CAPRIPOX) в Турция; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) в Белгия; инфекция с Bonamia exitiosa (i.B.E) в Хърватия; бяс (RABIES) в Турция; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и Белгия; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Литва и антракс (ANTHRAX) в Турция.

България е докладвала 2 вторични огнища на син език (Серотип: 04) и 4 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 19 първични огнища на син език (Серотип:04 и 16). Румъния е докладвала 21 първични и 5 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 12 първични огнища на африканска чума при диви свине. Турция е докладвала 6 първични огнища на шап, 12 първични огнища на чума при дребни преживни животни, 13 първични огнища на шарка при овце и кози, 29 първични огнища на бяс и 4 първични огнища на антракс. В Германия се наблюдава сложна епизоотична обстановка като са докладвани: 47 първични огнища на африканска чума при диви свине, 58 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Унгария са докладвани 71 вторични огнища на африканска чума при диви свине. По отношение на заболяването син език са докладвали следните държави: Италия (6 първични огнища), Люксембург (3 първични огнища), Гърция (19 първични огнища), Испания (2 вторични огнища), България (2 вторични огнища) и Хърватия (6 първични огнища). По отношение на заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали следните държави: Германия (58 първични огнища), Франция (3 първични огнища), Италия (2 първични огнища), Холандия (1 първично огнище), Белгия (2 първични огнища), Обединеното кралство (15 първични огнища), Ирландия (2 първични и 2 вторични огнища), Дания (1 първично огнище), Норвегия (1 първично огнище) и Швеция (2 първични огнища). По отношение на заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (2 първични огнища), Франция (4 първични и 2 вторични огнища), Обединеното кралство (4 първични огнища), Полша (4 първични огнища) и Украйна (2 първични огнища). В Хърватия е докладвано 1 първично огнище на паразитното заболяване инфекция с Bonamia exitiosa. Туберкулоза при говеда е докладвана от Франция (1 първично огнище) и Белгия (1 първично огнище). Заболяването ензоотична левкоза при говеда е докладвана от Литва (2 първични огнища). На последно място заболяването ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици е докладвана от Белгия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК