Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 25.12.2020 г.-01.01.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни странии ЕСЗа периода 25.12.2020 г.-01.01.2021гг, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:04) и в Испания (Серотип:01 и 08); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.)в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.)в Германия, Италия, Холандия и Ирландия; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.)в Германия, Обединеното кралство, Полша и Украйна; бяс (RABIES)в Полша; туберкулоза при говеда (B.TB)във Франция; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.)в Полша и в Литва и бруцелоза при овце и кози (с изключение на Brucella ovis) (C/O Bruc.) в Италия.

България е докладвала 20 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 14 първични огнища на африканска чума при домашни свине и 18 първични огнища на африканска чума при диви свине. В Германия се наблюдава следната ситуация, докладвани са 12 първични огнища на африканска чума при диви свине, 7 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 12 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. От Полша са докладвани 39 първични огнища на африканска чума при диви свине, 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на бяс и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. В Словакия са докладвани 33 първични огнища на африканска чума при диви свине.По отношение на заболяването син език са докладвали Италия (7 първични огнища)(Серотип:04) и Испания (3 вторични огнища)(Серотип:01 и 08). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали Германия (7 първични огнища), Италия (4 първични огнища), Холандия (1 първично огнище) и Ирландия (1 първично и 1 вторично огнище). Високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици е докладвана от Германия (12 първични огнища), Обединеното кралство (3 първични огнища), Полша (2 първични огнища) и Украйна (4 първични огнища). Регистрирано е заболяването туберкулоза при говеда във Франция (1 първично огнище). Ензоотична левкоза при говеда е докладвана от Полша (1 първично огнище) и от Литва (1 първично огнище). На последно място заболяването бруцелоза при овце и кози (с изключение на Brucella ovis) е докладвано от Италия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК