Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 01.01.2020г.-08.01.2021г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС


За периода 01.01.2021 г.-08.01.2021 г г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния, Сърбия и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Румъния, Словакия и Сърбия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Белгия, Дания, Унгария, Словения и Литва; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Холандия, Дания, Швеция, Обединеното кралство, Унгария, Полша и Литва; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия и Словакия; спонгиформна енцефалопатия при говеда (B.S.E.) в Испания и туберкулоза при говеда (B.TB) в Белгия.

България е докладвала 17 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 42 първични и 8 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 74 първични огнища на африканска чума при диви свине. Сърбия е докладвала 1 първично огнище на африканска чума при домашни свине и 22 първични огнища на африканска чума при диви свине. В Германия се наблюдава следната ситуация, докладвани са 90 първични огнища на африканска чума при диви свине, 7 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 7 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен. В Унгария са докладвани 68 вторични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 1 първично и 1 вторично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Полша са докладвани 127 първични огнища на африканска чума при диви свине и 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Словакия са докладвани 43 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен. Относно заболяването син език са докладвали следните държави: Франция (6 първични огнища) (Серотип:08) и Италия (6 първични огнища) (Серотип:04). За заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (7 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Белгия (1 първично огнище), Дания (9 първични огнища), Унгария (1 първично огнище), Словения (1 първично огнище) и Литва (3 първични огнища). При заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (7 първични огнища), Франция (38 първични огнища), Холандия (1 първично огнище), Дания (1 първично огнище), Швеция (1 първично огнище), Обединеното кралство (1 първично огнище), Унгария (1 първично и 1 вторично огнище), Полша (2 първични огнища), Литва (1 първично огнище). Нов момент е появата на спонгиформна енцефалопатия при говеда в Испания като е докладвано 1 първично огнище. На последно място е заболяването туберкулоза при говеда като е регистрирано 1 вторично огнище в Белгия.

Целият материал можете да прочетете ТУК