Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 08.01.2020г.-15.01.2021г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 08.01.2021г. - 15.01.2021г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:04), Гърция (Серотип:04), Португалия (Серотип:01) и Румъния (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Италия, Белгия, Ирландия, Дания, Норвегия, Полша и Румъния; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Обединеното кралство, Унгария и Полша; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Хърватия; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) във Франция; бяс (RABIES) в Молдова и туберкулоза при говеда (B.TB) в Унгария.

България е докладвала 15 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 10 първични огнища на син език (Серотип:04). Румъния е докладвала 27 първични огнища на син език (Серотип:04), 27 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 46 първични огнища на африканска чума при диви свине и 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. В Германия са докладвани 25 първични огнища на африканска чума при диви свине, 32 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 6 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Унгария се наблюдава следната епизоотична ситуация: докладвани са 136 вторични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашните птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. Словакия е докладвала 57 първични огнища на африканска чума при диви свине. Относно заболяването син език са докладвали следните държави: Италия (4 първични огнища) (Серотип:04), Гърция (10 първични огнища) (Серотип:04), Португалия (2 първични огнища) (Серотип:01) и Румъния (27 първични огнища) (Серотип:04). По отношение на заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (32 първични огнища), Италия (1 първично огнище), Белгия (1 първично огнище), Ирландия (3 първични и 2 вторични огнища), Дания (3 първични огнища), Норвегия (1 първично огнище), Полша (1 първично огнище) и Румъния (3 първични огнища). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (6 първични огнища), Франция (51 първични огнища), Обединеното кралство (1 първично огнище), Унгария (1 първично огнище) и Полша (3 първични огнища). За заболяването ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици е докладвала Франция (1 първично огнище). На последно място е заболяването инфекциозна хемопоетична некроза в Хърватия която е докладвала 1 първично огнище.

Целият материал можете да прочетете ТУК: