Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 15.01.2021г.-22.01.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 15.01.2021 г.-22.01.2021 г г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) в Италия (Серотип:03) и Хърватия (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Италия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия; нюкясълска болест (N.D.) в Турция; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Италия, Белгия, Ирландия, Дания, Испания, Финландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Полша, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Швеция, Полша, Словакия и Украйна; чума при дребни преживни животни (P.P.R.) в Турция; шарка при овце и кози (CAPRIPOX) в Турция; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) в Чехия; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) във Франция; бяс (RABIES) в Полша и Турция; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Литва; антракс (ANTHRAX) в Турция и западнонилска треска (W.N.F.) в Германия.

България е докладвала 22 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 11 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 29 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. Турция е докладвала 7 първични огнища на шап, 1 първично огнище на нюкясълска болест, 2 първични огнища на чума при дребни преживни животни, 11 първични огнища на шарка при овце и кози, 19 първични огнища на бяс и 7 първични огнища на антракс. Интересна е епизоотичната обстановка във Франция, докладвани са следните заболявания: 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 78 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 2 първични огнища на ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 5 първични огнища на туберкулоза при говеда. В Унгария са докладвани 154 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша се наблюдава следната ситуация, докладвани са 132 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на бяс. В Словакия са докладвани 47 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 1 първично огнище на високо патогенна птича инлфуенца при домашни птици. Относно заболяването син език са докладвали Италия (2 първични огнища) (Серотип:03) и Хърватия (1 първично огнище) (Серотип:04). При заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали както следва: Германия (35 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Италия (1 първично огнище), Белгия (1 първично огнище), Ирландия (2 първични огнища), Дания (3 първични огнища), Испания (1 първично огнище), Финландия (1 първично огнище), Норвегия (1 първично и 1 вторично огнище), Швеция (2 първични огнища), Чехия (1 първично огнище), Полша (1 първично огнище), Румъния (1 първично огнище) и Словакия (1 първично огнище). За заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (5 първични огнища), Франция (78 първични огнища), Швеция (2 първични огнища), Полша (2 вторични огнища), Словакия (1 първично огнище) и Украйна (2 първични огнища). Относно заболяването заразна хеморагична септицемия е докладвала само Чехия (1 първично огнище). Туберкулоза при говеда е докладвана само от Франция (5 първични огнища). За заболяването ензоотична левкоза при говеда е докладвала Литва (7 първични огнища). На последно място е заболяването западнонилска треска за което е докладвала Германия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК: