Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 22.01.2021г.-29.01.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 22.01.2021 г.-29.01.2021 г г, по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:04), Италия (Серотип:04), Белгия (Серотип:08), Гърция (Серотип:04 и 16), Испания (Серотип:08) и България (Серотип:04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Италия, Ирландия, Дания, Норвегия, Обединеното кралство, Чехия, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Италия, Чехия, Полша и Румъния; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) във Франция; бяс (RABIES) в Полша и Молдова и ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Полша.

България е докладвала 1 вторично огнище на син език (Серотип:04) и 10 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 3 първични огнища на син език (Серотип:04 и 16). Румъния е докладвала 24 първични и 3 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 67 първични огнища на африканска чума при диви свине, 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Германия епизоотичната обстановка е по спокойна, докладвани са 41 първични огнища на африканска чума при диви свине, 19 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 5 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен. Във Франция са докладвани 2 първични огнища на син език (Серотип:04), 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 121 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Унгария са докладвани 89 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша се наблюдава следното, докладвани са: 80 първични огнища на африканска чума при диви свине, 4 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на бяс и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. По отношение на заболяването син език са докладвали следните държави : Франция (2 първични огнища) (Серотип:04), Италия (Серотип:04), Белгия (1 първично огнище) (Серотип:08), Гърция (3 първични огнища) (Серотип:04 и 16), Испания (2 вторични огнища) (Серотип:08) и България (1 вторично огнище) (Серотип:04). Заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици е докладвано от: Германия (19 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Италия (1 първично огнище), Ирландия (2 първични огнища), Дания (6 първични огнища), Норвегия (1 първично огнище), Обединеното кралство (1 първично огнище), Чехия (2 първични огнища), Румъния (3 първични огнища) и Словакия (1 първично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (5 първични огнища), Франция (121 първични огнища), Италия (1 първично огнище), Чехия (1 първично огнище), Полша (4 първични огнища) и Румъния (1 първично огнище). На последно място е докладвано заболяването бяс в Полша (1 първично огнище) и Молдова (2 първични огнища).


Целият материал можете да прочетете ТУК: