Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 05.02.2021г.-12.02.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 05.02.2021 г.-12.02.2021 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:03 и 04) и Испания (Серотип:01); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Ирландия, Дания, Испания, Австрия, Финландия, Чехия, Полша, Латвия, Литва и Швейцария; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Финландия, Чехия, Полша, България и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Холандия и Дания; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Полша и Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Полша.

България е докладвала 18 вторични огнища на африканска чума при диви свине и 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. Румъния е докладвала 42 първични огнища и 1 вторично огнище на африканска чума при домашни свине, 37 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на инфекциозна анемия при коне. В Германия са докладвани 59 първични огнища на африканска чума при диви свине, 19 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 4 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на кои херпесвирусна инфекция. Франция е докладвала 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 22 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 5 първични огнища на туберкулоза при говеда. В Унгария епизоотичната обстановка е тежка докладвани са 116 първични огнища на африканска чума при диви свине. Подобно е положението и в Полша, където са докладвани 86 първични огнища на африканска чума при диви свине, 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 1 първично и 3 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на бяс и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. Нов момент е появата на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици в Швейцария, като е докладвано 1 първично огнище. Относно заболяването син език са докладвали следните държави: Италия (Серотип:03 и 04) (11 първични огнища) и Испания (Серотип:01) (1 вторично огнище). Високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (19 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Ирландия (2 вторични огнища), Дания (27 първични огнища), Испания (1 първично огнище), Австрия (1 първично огнище), Финландия (1 първично огнище), Чехия (2 първични огнища), Полша (3 първични огнища), Латвия (1 първично огнище), Литва (1 първично огнище) и Швейцария (1 първично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, като са докладвали следните държави: Германия (4 първични огнища), Франция (22 първични огнища), Финландия (1 първично огнище), Чехия (1 първично огнище), Полша (1 първично и 3 вторични огнища), България (3 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). Туберкулоза при говеда е докладвана от Франция (5 първични огнища). На последно място е заболяването ензоотична левкоза при говеда, което е докладвано от Полша (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК