Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 12.02.2021г.-19.02.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 12.02.2021 г.-19.02.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) във Франция (Серотип:08), Италия (Серотип:03 и 04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Сърбия; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Белгия, Дания, Австрия, Финландия, Швеция, Чехия, Естония, Полша, Латвия и Швейцария; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Швеция, Чехия, Естония, Полша и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Швеция; чума при дребни преживни животни (P.P.R.) в Турция; шарка при овце и кози (CAPRIPOX) в Турция; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия; бяс (RABIES) в Полша, Турция и Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и Италия и антракс (ANTHRAX) в Турция.

България е докладвала 20 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 19 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 78 първични огнища на африканска чума при диви свине и 3 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. Турция е докладвала 8 първични огнища на шап, 2 първични огнища на чума при дребни преживни животни, 27 първични огнища на шарка при овце и кози, 10 първични огнища на бяс и 2 първични огнища на антракс. Сърбия е докладвала 9 първични огнища на африканска чума при домашни свине. Във Франция са докладвани 3 първични огнища на син език (Сертип:08), 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 18 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 7 първични огнища на туберкулоза при говеда. Унгария е докладвала 78 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша епизоотичната обстановка продължава да е сложна докладвани са: 107 първични огнища на африканска чума при диви свине, 5 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на бяс. Относно заболяването син език са докладвали следните държави: Франция (3 първични огнища) (Серотип:08) и Италия (27 първични огнища) (Серотип:03 и 04). За високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (7 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Белгия (1 първично огнище), Дания (2 първични огнища), Австрия (11 първични огнища), Финландия (1 първично огнище), Швеция (5 първични огнища), Чехия (1 първично огнище), Естония (1 първично огнище), Полша (5 първични огнища), Латвия (6 първични огнища) и Швейцария (1 първично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (3 първични огнища), Франция (18 първични огнища), Швеция (1 първично огнище), Чехия (1 първично огнище), Естония (1 първично огнище), Полша (3 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). Интересна е появата на паразитното заболяване при пчели опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) в Италия, която е докладвала 1 първично огнище. На последно място е заболяването туберкулоза при говеда като са докладвали Франция (7 първични огнища) и Италия (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК