Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 19.02.2021г.-26.02.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

 

За периода 19.02.2021 г.-26.02.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:03 и 04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Дания, Австрия, Финландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Полша, Латвия и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Италия, Холандия, Швеция, Чехия и Румъния; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Полша; инфекциозна анемия при сьомга (I.S.A.) в Норвегия; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) във Франция; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; туберкулоза при говеда (B.TB) в Германия, Франция и Италия; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Португалия и бруцелоза при овце и кози (с изключение на Brucella ovis) (C/O Bruc.) в Италия.

България е докладвала 8 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 31 първични и 6 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 49 първични огнища на африканска чума при диви свине, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 2 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. Германия е докладвала 38 първични огнища на африканска чума при диви свине, 16 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 7 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. В Италия се наблюдава следната ситуация, докладвани са: 17 първични огнища на син език (Серотип: 03 и 04), 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на туберкулоза при говеда и 2 първични огнища на бруцелоза при овце и кози. Унгария е докладвала 78 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша епизоотичната обстановка е спокойна, докладвани са: 50 първични огнища на африканска чума при диви свине, 14 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен. Словакия е докладвала 30 първични огнища на африканска чума при диви свине и 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. Относно заболяването син език е докладвала само Италия (17 първични огнища) (Серотип:03 и 04). За високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали следните държави: Германия (16 първични огнища), Дания (19 първични огнища), Австрия (7 първични огнища), Финландия (1 първично огнище), Норвегия (2 първични огнища), Швеция (2 първични огнища), Чехия (1 първично огнище), Полша (14 първични огнища), Латвия (13 първични огнища) и Словакия (1 първично огнище). За високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (7 първични огнища), Франция (9 първични огнища), Италия (2 първични огнища), Холандия (1 първично огнище), Швеция (1 първично огнище), Чехия (1 първично огнище) и Румъния (1 първично огнище). За заболяването заразна хеморагична септицемия е докладвала Франция (1 първично огнище). Относно заболяването туберкулоза при говеда са докладвали: Германия (1 първично огнище), Франция (5 първични огнища), Италия (1 първично огнище). За заболяването ензоотична левкоза при говеда е докладвала Португалия (2 първични огнища). На последно място за заболяването бруцелоза при овце и кози е докладвала Италия (2 първични огнища).

Целият материал можете да прочетете ТУК