Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 05.03.2021г.-12.03.2021г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 05.03.2021 г.-12.03.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) в Италия (Серотип:03 и 04); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Сърбия; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Сърбия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Холандия, Белгия, Дания, Австрия, Финландия, Норвегия, Чехия, Естония, Унгария, Полша, Латвия и Хърватия; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Дания, Швеция, Чехия и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) (S.H.B.) в Италия и туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция.

България е докладвала 7 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 18 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 29 първични огнища на африканска чума при диви свине и 4 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. Сърбия е докладвала 2 първични огнища на африканска чума при домашни свине и 1 първично огнище на африканска чума при диви свине. В Германия епизоотичната обстановка е сложна, докладвани са 42 първични огнища на африканска чума при диви свине, 86 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 17 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен. Унгария е докладвала 104 вторични огнища на африканска чума при диви свине и 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. В Полша са докладвани: 86 първични огнища на африканска чума при диви свине, 9 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици и 7 първични и 1 вторично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици. В Словакия са докладвани 53 първични огнища на африканска чума при диви свине. За заболяването син език е докладвала само Италия (3 първични огнища) (Серотип:03 и 04). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (86 първични огнища), Холандия (14 първични огнища), Белгия (3 първични огнища), Дания (20 първични огнища), Австрия (2 първични огнища), Финландия (2 първични огнища), Норвегия (4 първични огнища), Чехия (3 първични огнища), Естония (11 първични огнища), Унгария (2 първични огнища), Полша (9 първични огнища), Латвия (2 първични огнища) и Хърватия (1 първично огнище). За заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (17 първични огнища), Дания (1 първично огнище), Швеция (1 първично огнище), Чехия (2 първични огнища) и Полша (7 първични и 1 вторично огнище). В Италия е регистрирано 1 първично огнище на опаразитяване с малък кошерен бръмбар (Aethina tumida). На последно място е заболяването туберкулоза при говеда което е докладвано от Франция (12 вторични огнища).

Материалът можете да прочетете ТУК: