Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 12.03.2021г.-19.03.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 12.03.2021 г.-19.03.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: шап (F.M.D.) в Турция; син език (B.T.) във Франция (Серотип:04), Италия (Серотип:03); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Полша и Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Холандия, Белгия, Дания, Финландия, Швеция, Чехия, Естония, Полша, Латвия, Хърватия и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Дания, Швеция, Чехия и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия, Холандия и Швеция; заразен нодуларен дерматит (L.S.D.) в Турция; шарка при овце и кози (CAPRIPOX) в Турция; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) във Франция; кои херпесвирусна инфекция (K.H.V.) в Германия; бяс (RABIES) в Турция и Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и Белгия; ензоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Полша и антракс (ANTHRAX) в Турция.

България е докладвала 10 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 26 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 28 първични огнища на африканска чума при диви свине и 7 първични огнища. Турция е докладвала 10 първични огнища на шап, 1 първично огнище на заразен нодуларен дерматит, 32 първични огнища на шарка при овце и кози, 7 първични огнища на бяс и 5 първични огнища на антракс. В Германия епизоотичната обстановка се усложнява докладвани са 28 първични огнища на африканска чума при диви свине, 144 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 19 първични и 1 вторично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен и 1 първично огнище на кои херпесвирусна инфекция. Унгария е докладвала 116 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша положението също е сложно, докладвани са 1 първично огнище на африканска чума при домашни свине, 70 първични огнища на африканска чума при диви свине, 7 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 17 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. От Словакия са докладвани 74 първични огнища на африканска чума при диви свине. За заболяването син език са докладвали: Франция (1 първично огнище) (Серотип:04) и Италия (3 първични огнища) (Серотип:03). За високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (144 първични огнища), Холандия (3 първични огнища), Белгия (2 първични огнища), Дания (57 първични огнища), Финландия (1 първично огнище), Швеция (13 първични огнища), Чехия (1 първично огнище), Естония (4 първични огнища), Полша (7 първични огнища), Латвия (1 първично огнище), Хърватия (1 вторично огнище) и Украйна (1 първично огнище). Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (19 първични и 1 вторично огнище), Франция (6 първични огнища), Дания (5 първични огнища), Швеция (5 първични огнища), Чехия (3 първични огнища) и Полша (17 първични огнища). Нова е появата на заболяването заразен нодуларен дерматит в Турция (1 първично огнище). Относно заболяването туберкулоза при говеда са докладвали: Франция (9 първични огнища) и Италия (1 първично огнище). За ензоотична левкоза при говеда е докладвала Полша (1 първично огнище). На последно място е заболяването антракс, докладвано от Турция (5 първични огнища).

Материалът можете да прочетете ТУК: