Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 19.03.2021г.-26.03.2021г.

 

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 19.03.2021 г.-26.03.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: син език (B.T.) във Франция (Серотип:04 и 08), Италия (Серотип:03 и 04) и Белгия (Серотип:08); африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния и Украйна; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Дания, Австрия, Финландия, Швеция, Естония, Полша, Литва, Хърватия, Сърбия и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Франция, Чехия и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Дания и Швеция; инфекциозна хемопоетична некроза (I.H.N.) в Германия; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици (L.P.A.I.) в Германия; бяс (RABIES) в Полша и Молдова; туберкулоза при говеда (B.TB) в Германия и Италия и епизоотична левкоза при говеда (E.B.L.) в Полша.

България е докладвала 2 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Румъния е докладвала 20 първични и 8 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 17 първични огнища на африканска чума при диви свине и 5 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. Сърбия е докладвала 3 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. В Германия епизоотичната обстановка е тежка, докладвани са 20 първични огнища на африканска чума при диви свине, 42 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 13 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на инфекциозна хемопоетична некроза, 1 първично огнище на ниско патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. В Унгария са докладвани 133 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша положението продължава да е сложно, докладвани са: 101 първични огнища на африканска чума при диви свине, 8 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 20 първични и 2 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 1 първично огнище на бяс и 1 първично огнище на ензоотична левкоза при говеда. В Словакия са докладвани 58 първични огнища на африканска чума при диви свине. Относно заболяването син език са докладвали: Франция (3 първични огнища) (Серотип:04 и 08), Италия (3 първични огнища) (Серотип:03 и 04) и Белгия (1 първично огнище) (Серотип:08). За високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали: Германия (42 първични огнища), Франция (2 първични огнища), Дания (38 първични огнища), Австрия (2 първични огнища), Финландия (4 първични огнища), Швеция (13 първични огнища), Естония (2 първични огнища), Полша (8 първични огнища), Литва (2 първични огнища), Хърватия (1 първично огнище), Сърбия (3 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). За високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (13 първични огнища), Франция (1 първично огнище), Чехия (5 първични огнища), Полша (20 първични и 2 вторични огнища). За заболяването туберкулоза при говеда са докладвали: Германия (1 първично огнище) и Италия (1 първично огнище). На последно място е заболяването ензоотична левкоза при говеда за което е докладвала Полша (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК: