Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Бранимир Канакидис: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 02.04.2021г.-09.04.2021г.

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕСЗа периода 02.04.2021 г.-09.04.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: африканска чума при домашни свине (A.S.F.) в Румъния; африканска чума при диви свине (A.S.F.W.B.) в Германия, Унгария, Полша, България, Латвия, Румъния и Словакия; високо патогенна птича инфлуенца при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Холандия, Дания, Гърция, Швеция, Полша и Украйна; високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици (H.P.A.I.) в Германия, Чехия и Полша; високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (H.P.A.I.C.B.) в Германия и Чехия; заразна хеморагична септицемия (V.H.S.) в Италия; инфекциозна анемия при коне (E.I.A.) в Румъния; ниско патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен (L.P.A.I.C.B.) в Германия; бяс (RABIES) в Молдова и туберкулоза при говеда (B.TB) във Франция и Полша.

България е докладвала 6 вторични огнища на африканска чума при диви свине. Гърция е докладвала 2 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици. Румъния е докладвала 15 първични и 2 вторични огнища на африканска чума при домашни свине, 20 първични огнища на африканска чума при диви свине и 3 първични огнища на инфекциозна анемия при коне. От Германия са докладвани 24 първични огнища на африканска чума при диви свине, 31 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 5 първични и 50 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици, 24 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен и 3 вторични огнища на ниско патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен. В Унгария са докладвали 172 вторични огнища на африканска чума при диви свине. В Полша епизоотичната обстановка продължава да е сложна, докладвани са: 90 първични огнища на африканска чума при диви свине, 4 първични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при диви птици, 29 първични и 12 вторични огнища на високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици и 1 първично огнище на туберкулоза при говеда. В Словакия са докладвани 51 първични огнища на африканска чума при диви свине. Относно заболяването високо патогенна птича инфлуенца при диви птици са докладвали следните държави: Германия (31 първични огнища), Холандия (2 първични огнища), Дания (10 първични огнища), Гърция (2 първични огнища), Швеция (6 първични огнища), Полша (4 първични огнища) и Украйна (1 първично огнище). За високо патогенна птича инфлуенца при домашни птици са докладвали: Германия (5 първични и 50 вторични огнища), Чехия (5 първични и 1 вторично огнище), Полша (29 първични и 12 вторични огнища). Нов момент е появата на заболяването заразна хеморагична септицемия в Италия (1 първично огнище), както и на заболяването ниско патогенна птича инфлуенца при птици държани в плен в Германия (3 първични огнища). Относно заболяването туберкулоза при говеда са докладвали Франция (8 първични огнища) и Полша (1 първично огнище).

Целият материал можете да прочетете ТУК: