Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Силвия Пеева: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 11-18.10.2019 г

През периода 11-18.10.2019 г., по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: Син език (BTV 01 и 04, 08) в Италия и Швейцария, Африканска чума при диви и домашни свине (АЧС) със засегнати страни Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия, Инфекциозна хематопоетична некроза при рибите в Чехия, Инфекциозна анемия по конете в Румъния, Кой херпес вирусна инфекция по шараните в Германия, Норвегия и Чехия, Туберкулоза в ОК и Западно Нилска Треска в Германия и Франция.

Прочетете целия материал ТУК