Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS)

Начало

д-р Силвия Пеева: Данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) за периода 04-11.10.2019 г.

През периода 04-11.10.2019 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADNS) са регистрирани следните заболявания: Африканска чума при диви и домашни свине (АЧС) със засегнати страни Естония, Унгария, Полша, България, Латвия, Литва, Румъния и Словакия, Инфекциозна хематопоетична некроза при рибите в Германия, Вирусна хеморагична септицемия по рибите в Австрия, Кой херпес вирусна инфекция по шараните в Германия, Антракс в Италия и Западно Нилска Треска в Германия, Гърция, Испания и Унгария.

Прочетете целия материал ТУК