Новини

Начало

Предстояща конференция ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022

На 21-24 юни 2022 г. в Брюксел, Белгия, EFSA (Европейски орган по безопасност на храните), съвместно с ECDC (Европейски център за контрол и превенция на заболяванията), ECHA (Европейска агенция за химикали), EMA (Европейска агенция по лекарствата), EEA (Европейска агенция по околна среда) и Joint Research Center (Обединен изследователски център към ЕК), организират конференция "ONE – Health, Environment, Society – Conference 2022".

Чрез събиране на учени с различна експертиза и познания по време на събитието, ще се предостави възможност за споделяне на знания и опит, и ще се допринесе за провеждане на важен дебат, разглеждайки ключови теми от политическата програма на ЕС.

Хранителните системи са пресечна точка на много критични предизвикателства, пред които е изправено обществото днес: от борбата с изменението на климата, до редуциране на загубата на биологично разнообразие и намаляване на отпадъците.

Справянето с подобни предизвикателства изисква спешни действия, както е заложено в целите за развитие на устойчиво бъдеще на ООН и Зелената сделка на Европейската комисия. EFSA се ангажира да подкрепя тези цели в сътрудничество с други агенции на ЕС, държавите членки и международни партньори.

В съответствие с водещите принципи за устойчивост, конференцията ще се проведе в хибриден формат, който ще позволи дистанционно участие, едновременно осигурявайки широка обхватност, и същевременно намаляване на емисиите от пътувания.

Повече за събитието, как да участвате и друга полезна информация можете да откриете на специалния сайт на конференцията тук, както и на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/news/one-health-environment-society-conference-2022.