Кампания на ЕОБХ - Hazard VS Risk

Начало

Кампания на Европейския орган по безопасност на храните - Hazard VS Risk

 

Опасност и риск: Знаете ли каква е разликата?

 Разберете повече в рамките на кампанията на Европейския орган по безопасност на храните - Hazard VS Risk!

 #FoodSafety #Hazard&Risk