Контакти

Начало

Невена Петрова

Директор на Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“

тел: + 359 882 469 410

E-mail: NPPetrova@mzh.government.bg

за нотификационни форми и стартирал коментарен период

E-mail: PPP@mzh.government.bg

служебен телефон: +359 2 4233 515