Новини

Начало

ЦОРХВ става на 10 години!

                                                  
 
 
 Уважаеми колеги и приятели, на днешният ден - 04.04.2021г, Център за оценка на риска по хранителната верига става на 10 години!
 
През тези години се утвърдихме като водещ Център в изготвянето на научни оценки на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите.
 
Пожелаваме си целият ни екип винаги да бъде така целеустремени и енергични в работата си и винаги ЦОРХВ да върви нагоре към нови успехи!