Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

Начало

НИКОЛАЙ СПАСОВ: Годишен анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF), касаещи наличие на пестицидни остатъци през 2023 г.

В настоящият материал са представени данни от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF), касаещи наличието на пестицидни остатъци за 2023 г.

Общият брой получени нотификации за 2023 г. е 936 (към 25.01.2024), като за сравнение през 2022 г., те са били 989. От тези 936 нотификации, 917 са в категория „храни“, а 18 са в категория „фуражи“ и 1 за материали в контакт с храни. В 437 нотификации, рискът е определен като сериозен, в 214 рискът е потенциално сериозен, в 137 е регистриран потенциален риск, в 93 не е сериозен, в 31 като неопределен, а в 24 няма риск (Фиг. 1).

 

 

Фиг. 1 Брой нотификации спрямо

риска за 2022 г.

Фиг. 1.1 Брой нотификации спрямо

риска за 2023 г.

 

 Най-многобройни са нотификациите за недопуснат внос, общо 554, за насочване на вниманието 168, предупредителните нотификации са 155, а информациите за последващи действия са 59 (Фиг. 2)

 

 

 

Фиг. 2 Брой нотификации за 2022 г., според типа

Фиг. 2.1 Брой нотификации за 2023 г., според типа

 

Както през 2022 г., така и през 2023 г., броят на нотификациите за пестицидни остатъци в различните видове продукти е най-висок в категорията „плодове и зеленчуци“, където най-нотифицираният продукт са различни сортове пипер, голяма част от които са с произход Турция.

 

Нотификациите, подадени от България през 2023 г., са общо 117, от които 112 са за продукти с произход Турция и 5 с произход Индия.

От продуктите с произход Турция, най-много нотификации са регистрирани за пипер – общо 57, от тях 38 са за унищожаване, 13 за реекспорт, 5 за реекспорт или унищожаване и 1 нотификация за връщане на производителя. Подадени са 35 нотификации за лимони, като от тях 31 нотификации са за реекспорт, 2 за връщане на производителя и по 1 за унищожаване и недопуснат продукт на пазара. За мандарини са подадени 6 нотификации, като от тях 5 са за реекспорт и 1 е за връщане на производителя.

Регистрираните нотификации за нар са 5, като за унищожаване са 3, а 2 са за реекспорт. Подадени са 4 нотификации за грейпфрут, като 3 са за реекспорт, а 1 е за унищожаване. За портокали са регистрирани 2 нотификации, като 1 е за реекспорт и 1 за продукт недопуснат на пазара, регистрирани са и 2 нотификации за лозови листа, по 1 за реекспорт и унищожаване.

От продуктите с произход Индия, най-много нотификации са регистрирани за хранителни добавки – 4, като и четирите са предназначени за унищожаване. Регистрирана е и 1 нотификация за подправки, която е предназначена за реекспорт.

През разглеждания период България е била нотифицирана 2 пъти – веднъж за наличие на неразрешеното а. в. хлорпирифос в бял трън и веднъж за наличието на бифентрин и неразрешените а. в. хлорпирифос и хлорфенапир в био листенца от роза.

 

Целият материал можете да прочетете ТУК