Анализ на данните от системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

Начало

Николай Спасов: Анализ на данните, получени от системата за известяване за храни и фуражи (RASFF), касаещи наличието на пестицидни остатъци за периода 01.07–30.09. 2021г.

 

Общият брой нотификации за периода е 213, като 209 са в категория „храни“, а 4 са в категория „фуражи“ (Фиг.1 в Приложението). В 122 от общия брой нотификации, рискът е определен като „сериозен“, в 91 е неопределен, а в 2 от случаите рискът не е сериозен. Регистрирани са и 2 нотификации, при които няма риск.

Информациите за насочване на вниманието са 51, нотификациите за недопуснат внос са 39, предупредителните нотификации са 113, а информациите за последващи действия са 14.

В категория храни, най-многобройни са нотификациите, касаещи „плодове и зеленчуци“ – общо 74, в някои от нотификациите се съобщава за наличие на повече от едно активно вещество.

За категория „плодове и зеленчуци“ са постъпили 74 нотификации за наличието на остатъци от пестициди в следните продукти:

• пипер – 1 за флоникамид, 3 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос-метил, 1 за форметанат, 1 за ацетамиприд, 1 за пиридабен (Турция), 1 за циперметрин (Тайланд);

• чили – 1 за неразрешените активни вещества диметоат и ометоат, 2 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос, 1 за циперметрин и ламбда-цихалотрин (Уганда), 1 за неразрешеното активно вещество хлорфенапир (Тайланд);

• лимони – 3 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос-метил, 2 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос, 1 за фенбутатин оксид, 4 за прохлораз, 1 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос-етил (Турция);

• бяло десертно грозде – неразрешеното активно вещество хлорпирифос (Италия);

• портокали – 8 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос (Египет)(2 от Мароко), 2 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос-етил (Египет), 2 за прохлораз (Турция);

• нар – 1 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос (Турция);

• банани – 2 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос, 1 за имазалил (Еквадор);

• карфиол – 1 за неразрешените активни вещества диметоат и ометоат (Белгия);

• Moringa oleifera – 2 за монокротофос (Индия);

• лайм – 1 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос-етил (Бразилия);

• круши „Наши“ – 1 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос (Китай);

• сушени гъби – 1 за тетраметрин (Китай);

• домати – бупрофезин (Албания);

• лозови листа – 1 за никотин, 2 за тебуконазол, 2 ацетамиприд, 3 азоксистробин, 4 боскалид, каптан, 2 ципродинил, 2 диметоморф, 5 дитиокарбамати, 2 фамоксадон, 4 флуопирам, флутриафол, 5 металаксил, метрафенон, 3 пириметанил, циперметрин, 2 пенконазол, пиридабен, метоксифенозид, диметоморф, цифлутрин, пропиконазол, тиофанат-метил, цимоксанил, 3 триадименол, ципроконазол, миклобутанил, фенвалерат, ламбда-цихалотрин, аметоктрадин, зоксамид и неразрешените активни вещества карбендазим, флузилазол и ипродион (Турция), 1 за неразрешеното активно вещество хлорпирифос (Франция);

Целият материал можете да прочетете ТУК