Остатъци от ветеринарномедицински продукти в храни от животински произход

Начало

Д-р МАРИНА ЗАГОРОВА: Мониторинг на остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители в живи животни и храни от животински произход в Европейския съюз за 2016 г.

Прочети материала ТУК