Остатъци от ветеринарномедицински продукти в храни от животински произход

Начало

Д-р МАРИНА ЗАГОРОВА: Актуализация на методология при определяне на референтни точки за действие (RPAs) в случай на наличие на неразрешени фармакологично активни вещества в храни от животински произход

Прочети материала ТУК