ЦОРХВ в медиите

Начало

БНТ 1 "Питай БНТ": Новият закон за храните. Как ще повлияят промените върху пазарната обстановка

д-р Илиян Костов - заместник-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието и Кирил Вътев, съсобственик на голяма месопреработвателна компания и почетен член на Асоциацията на месопреработвателите, бяха гости в предаването. 

 

Вижте разговора във видеото на БНТ1.