ЦОРХВ в медиите

Начало

agro.bg: "Центърът за оценка на риска по хранителната верига излиза от структурите на БАБХ"

Центърът за оценка на риска по хранителната верига излиза от структурите на Българската агенция по безопасност на храните. Това решиха депутатите от Комисията по земеделието и храните. 

Отделянето на центъра от агенцията става възможно, след като народните представители в комисията приеха на второ четене проект на закон за оценка на риска по хранителната верига. Предстои неговото гласуване и в пленарна зала и обнародването му в държавен вестник. Центърът няма да изпълнява контролни функции, но ще има за цел да формира държавни политики по отношение на важни въпроси, които касаят хранителните продукти и земеделските култури. Така неговите функции няма да се дублират с тези на агенцията по безопасност на храните. Една от политиките, по които ще работи  центърът, е разрешаването или пълната забрана за използването на генномодифицирани култури и храни.

 

Прочети статията ТУК