ЦОРХВ в медиите

Начало

agrolife.bg: "Нов Център за оценка на риска по хранителната верига"

Сегашното звено в Агенцията по храните се прехвърля в агроминистерството и окрупнява

Това се предвижда в проект, публикуван за обществено обсъждане.

Центърът за оценка на риска, който сега работи като част от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), ще бъде преструктуриран и прехвърлен към министъра на земеделието.

Ако законът бъде приет, звеното ще се казва Център за оценка на риска по хранителната верига.

Мотивите за промяната са, че трябва да се разграничат ясно научната оценка от управлението и контрола. Сегашният Център за оценка на риска извършва анализ и предоставя становища само в аспектите от хранителната верига под контрола на БАБХ.

Има аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства – Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите към екоминистерството, както и към Министерството на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

Прочети статията ТУК