ЦОРХВ в медиите

Начало

говедовъд.ею: "ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА"

Говедовъд.ею в своя проект е заложил фермерите да бъдат запознати с всички институции, научни звена, водещи фермери и всички други организации имащи отношение към животновъдството. сега дойде реда и на центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Центърът е Дирекция към МЗХ, той  извършва научна оценка на риска по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти и растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите и изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига. Центъра е независим орган, осъществяващ официалния контрол върху хранителната верига, но няма контролни функции върху бизнес операторите. В случаите, които научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси не се заплащат.

 

Прочети статията ТУК