ЦОРХВ в медиите

Начало

agrozona.bg: "50 служители на щат в Центъра за оценка на риска по хранителната верига"

Правителството прие Устройствения правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. С документа се уреждат функциите, структурата, съставът, редът на дейност и числеността на структурата, която е компетентен орган за извършване на научни оценки на риска във всички аспекти на хранителната верига във връзка с вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.

Центърът ще извършва научни оценки на риска във всички аспекти на хранителната верига и ще изготвя научни становища до компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига. В случаите, които научните оценки са възложени от структурите на Министерството на земеделието и храните или от Министерството на здравеопазването, такси няма да се заплащат.

Прочети статията ТУК