ЦОРХВ в медиите

Начало

regal.bg: "Центърът за оценка на риска преминава на подчинение на министъра на земеделието"

Центърът за оценка на риска към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се преструктурира, като преминава на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните. Това предвижда одобрен от правителството проект на закон за оценка на риска по хранителната верига.

Сега съществуващият Център за оценка на риска е създаден със закона за Българската агенция по безопасност на храните, като извършва анализ и предоставя научни становища само в тези аспекти от хранителната верига, които са под контрола на БАБХ. Съществуват обаче аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства като регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, регионалните инспекции по околната среда и водите към съответното министерство, Изпълнителна агенция по лозата и виното към МЗХ, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Всички те не са обхванати от дейността на сега съществуващия Център за оценка на риска.

 

Прочети статията ТУК