ЦОРХВ в медиите

Начало

agrotv.bg: "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА: ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ДИФУЗНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ"

Проект за наредба за дифузните замърсители  - такси и кой ще плаща. Гост Невена Петрова, директор Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“, ЦОРХВ

 Виж видеото ТУК