ЦОРХВ в медиите

Начало

fermer.bg: "Центърът за оценка на риска ще се управлява от министъра на земеделието"

Центърът за оценка на риска към Българската агенция по безопасност на храните се преструктурира, като преминава на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните. Това предвижда одобрен от правителството проект на закон за оценка на риска по хранителната верига, съобщиха от правителствената пресслужба.
 
Центърът ще бъде независим от органите, осъществяващи официалния контрол върху хранителната верига. Промените целят да се гарантира безпристрастността, обективността и прозрачността на научната оценка по безопасността на веригата.
 

Прочети статията ТУК