13-та Научна конференция

Начало

Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига през 2020 г. в условията на Covid-19, проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска по хранителната верига