13-та Научна конференция

Начало

Дейности и отговорности на БАБХ в условията на пандемията Covid-19, проф. Паскал Желязков, Българска агенция по безопасност на храните