13-та Научна конференция

Начало

Оценка на биологичния риск в хранителната верига при условията на пандемия от Covid-19, проф. Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева, НДНИВМИ