13-та Научна конференция

Начало

Безотпадни технологии в месната индустрия, критерии за качество и безопасност при оползотворяване странични животински продукти като протеинен източник, Иван Генчев, Тодор Стоянчев, МЗХГ, ТрУ