13-та Научна конференция

Начало

Иницииране на in vitro култура от медицинският вид Mentha piperita L, Станислава Статева, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово