Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА: Определяне на компетентни векторни причинители посредством морфологични и молекулярно-биологични методи

 

Векторно преносимите заболявания и установяването на компетентни вектори в европейския регион според СЗО (Световна здравна организация) е сериозен проблем. Фактори като глобализацията, увеличаващите се търговия и пътувания на населението, транспорта и търговията с животни, продължаващата урбанизация и промените в околната среда/климата допринасят за разпространението на компетентните вектори. Aedes aegypti и Aedes albopictus са примери за компетентни вектори, които са отговорни за тежки инфекциозни заболявания като денга и чикунгуня треска. Пътуващите мигранти от ендемични за такива инфекциозни болести страни, все по-често стават причина за изолиране на тези компетентни вектори в европейските региони и наличие на тези инфекциозни заболявания в Европа. През последните пет години СЗО отчита нарастващ брой огнища на денга и чикунгуня в региона. 

Прочетете целият материал ТУК: