Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Д-Р МАДЛЕН ВАСИЛЕВА: ИНФОРМАЦИЯ: Африканска чума по конете

 

На 03.04.2020 г. Министерството на земеделието и кооперативите на Тайланд докладва до Международната организация за здраве на животните (OIE) за две огнища на Африканска чума по конете. Засегнатите животни са коне. Това заболяване за първи път навлиза в страната и за първи път от много години напуска пределите на Африканския континент. Това е и първата поява на това заболяване в Източна Азия.

Всички държави-членки на Европейския съюз към този момент са със статут на свободни от заболяването. Последното огнище на АЧК в Европа е от 1990 г. в Испания.

                                                                

АЧК е включена в списъка на OIE като заболяване, което подлежи на задължително обявяване по критериите на трансмисивни заболявания, които имат потенциал за много сериозно и бързо разпространение, независимо от националните граници, които имат сериозно социално-икономическо отражение и са от голямо значение за международната търговия с животни и животински продукти.

АЧК е задължително за обявяване заболяване и по законодателството на Европейския съюз и по отношение на България е включено в Списъка с приоритетни за България и ЕС заболявания по животните и зоонози, за което е предвидена диагностична готовност при съмнение за заболяването.

 

Прочетете целия материал ТУК