Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Д-р Дора Петлова: Треска от долината Рифт (Rift Valley Fever-RVF) - актуализация на данните за епидемиологията и риска от навлизането ѝ в Европа

 

Съгласно научно становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), изготвено по искане от Европейската комисия и публикувано на 06.03.2020 г. ,  рискът от навлизане на зоонозното заболяване - треска от долината Рифт (RVF) в Европа е нисък, но Европейският съюз (ЕС) трябва да запази своята бдителност по отношение на векторите за неговото разпространение.

Резюме

Европейският съюз не е изложен на непосредствен риск от навлизане и разпространение на заболяването треска от долината Рифт, но развитието на ситуацията в съседните на ЕС страни показва, че компетентните ветеринарни здравни органи и държавите членки трябва да подобрят, засилят и хармонизират своите възможности за надзор и бързо разкриване и оповестяване на заболяването.

Необходимо е издигане на научните и технически познания, за да бъдат по-добре подготвени лабораториите за диагностика на болестта.

Също така следва ЕС да продължи да си сътрудничи тясно с държавите от Северна и Суб-Сахарна Африка и Близкия Изток, за да оцени възможността за разпространението на болестта от заразените към момента райони, както и да наблюдава развитието на епидемичните му прояви в други страни.

Треската от долината Рифт е векторно-преносимо вирусно заболяване и зооноза, която се предава от много видове комари (главно от родовете Aedes и Culex) на животните (домашни и диви преживни животни и камили) и хората. Заболяването е ендемично за Суб-Сахарна и Северна Африка и Арабския полуостров. Характеризира се с висока смъртност при младите и аборти при бременните животни, храносмилателни разстройства и хронично възпаление на черния дроб. При хората доста често протича безсимптомно, смъртните случаи са рядкост (под 1%), а след преболедуване организмът изгражда продължителен имунитет. Неотдавна възникналите инфекции във френски отвъдморски департамент и откриването на серопозитивни случаи (животни с антитела срещу вируса на RVF в кръвта), показващо предходна експозиция на вируса в страни близки до Европа, увеличава възможността за навлизането му на територията на ЕС.

Целият материал можете да прочетете ТУК: