Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: ЧАСТ 5 - ИНФОРМАЦИЯ Епидемиологични анализи на африканската чума по свинете в Европейския съюз (ноември 2018 г. до октомври 2019 г.)

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA/ЕОБХ)

 

Европейската комисия (ЕК) поиска от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) да предостави актуален анализ за епидемиологията на Африканската чума по свинете (АЧС) в държавите членки (ДЧ) в Европейския съюз (ЕС), засегнати от вируса на АЧС (ASFV) генотип II.

Европейският орган за безопасност на храните, в контекста на член 31 от Регламент (ЕО) № 178/2002, предостави техническа и научна помощ на Комисията въз основа на следните технически задания от възложения мандат: (в настоящия документ е представено Задание 5):

 

ЗАДАНИЕ 5 (ЗД-5) Преглед на мерките за управление на популациите от диви свине въз основа на най-новите научни и епидемиологични данни и разработване на препоръки за прилагане на тези мерки в четири отделни географски области с различен стадий на епизоотията на АЧС:

  1. Области свободни от АЧС, далеч от огнища на АЧС, в които трябва да се предприемат дългосрочни мерки за подготовка в случай на бъдещо възможно навлизане на болестта, като се има предвид човешкият фактор.
  2. Зони свободни от АЧС, но които са съседни на засегнати или райони с наложени ограничени и са с по-висок риск от заразяване главно чрез естествено разпространение на болестта чрез дивите свине.
  3. Области, в които болестта наскоро е навлязла при дивите свине.
  4. Области, в които болестта присъства в популацията на дивите свине от доста време (повече от 1 година).

 

Прочетете целия материал ТУК