Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: ЧАСТ 4 - ИНФОРМАЦИЯ Епидемиологични анализи на африканската чума по свинете в Европейския съюз (ноември 2018 г. до октомври 2019 г.)

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA/ЕОБХ)

Европейската комисия (ЕК) поиска от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) да предостави актуален анализ за епидемиологията на Африканската чума по свинете (АЧС) в държавите членки (ДЧ) в Европейския съюз (ЕС), засегнати от вируса на АЧС (ASFV) генотип II.

Европейският орган за безопасност на храните, в контекста на член 31 от Регламент (ЕО) № 178/2002, предостави техническа и научна помощ на Комисията въз основа на следните технически задания от възложения мандат: (в настоящия документ са представени Задание 3 и 4):

 

ЗАДАНИЕ 3 (ЗД-3) – Преглед на мерките за контрол, прилагани от засегнатите държави членки за ограничаване на разпространението на АЧС при дивите свине и за ликвидиране на инфекцията. Оценка на тяхната ефективност и преглед на научната литература относно тези мерки.

 

ЗАДАНИЕ 4 (ЗД-4) – Преглед и оценка на устойчивостта и ефективността на различни видове географски изкуствени или естествени граници, използвани за определяне/обособяване на зони с ограничен достъп.

 

Прочетете целия материал ТУК