Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: ЧАСТ 3 - ИНФОРМАЦИЯ Епидемиологични анализи на африканската чума по свинете в Европейския съюз (ноември 2018 г. до октомври 2019 г.)

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA/ЕОБХ)

Европейската комисия (ЕК) поиска от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) да предостави актуален анализ за епидемиологията на Африканската чума по свинете (АЧС) в държавите членки (ДЧ) в Европейския съюз (ЕС), засегнати от вируса на АЧС (ASFV) генотип II.

Европейският орган за безопасност на храните, в контекста на член 31 от Регламент (ЕО) № 178/2002, предостави техническа и научна помощ на Комисията въз основа на следните технически задания от възложения мандат: (в настоящия документ са представени само Задание 2 и 6):

 

ЗАДАНИЕ 2 (ЗД-2) от мандата изисква определяне на рискови фактори, свързани с появата, разпространението и устойчивостта на ASFV в популацията от диви свине и в интерфейса за домашни/диви животни с оглед засилване на биосигурността и други мерки за намаляване на риска.

 

ЗАДАНИЕ 6 (ЗД-6) – Научен доклад с преглед на епидемиологичните данни и наличната информация за развитието на АЧС в Румъния и анализ на времевите и пространствени модели на АЧС при домашните свине. Анализ на рисковите фактори, свързани с появата, разпространението и устойчивостта на ASFV в домашната популация свине.

 

Прочетете целия материал ТУК