Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: ЧАСТ 2 - ИНФОРМАЦИЯ Епидемиологични анализи на африканската чума по свинете в Европейския съюз (ноември 2018 г. до октомври 2019 г.)

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA/ЕОБХ)

Европейската комисия (ЕК) поиска от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) да предостави актуален анализ за епидемиологията на Африканската чума по свинете (АЧС) в държавите членки (ДЧ) в Европейския съюз (ЕС), засегнати от вируса на АЧС (ASFV) генотип II.

Европейският орган за безопасност на храните, в контекста на член 31 от Регламент (ЕО) № 178/2002, предостави техническа и научна помощ на Комисията въз основа на следните технически задания от възложения мандат: (в настоящия документ е представено само Задание 1):

ЗАДАНИЕ 1 (ЗД-1): Анализ на епидемиологичните данни за АЧС от държавите-членки и държави извън ЕС, засегнати от ASFV Genotype II. Анализ на времевите и пространствени модели на АЧС при дива свиня с оглед идентифициране на модели (обхват и скорост) на разпространение, както и въвеждане на вируса в различни видове свиневъдни обекти за домашни свине.

 

Прочетете целия материал ТУК