Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

ЕКИП ЦОРХВ: ЧАСТ 1 - ИНФОРМАЦИЯ Епидемиологични анализи на африканската чума по свинете в Европейския съюз (ноември 2018 г. до октомври 2019 г.)

Абстракт

Този доклад предоставя актуална информация за епидемиологията на заболяването Африканската чума по свинете (АЧС) в Европейския съюз (ЕС) през периода ноември 2018 г. до октомври 2019 г. През този период АЧС е потвърдена в Словакия, докато Чехия стана официално свободна страна от АЧС през март 2019 г., с което броят на засегнатите от АЧС държави в ЕС достигна до девет.

Докладът предоставя описателна актуална информация за ситуацията в различните страни, както и анализ на времевите и пространствени модели на заболяването.

Не е наблюдавано увеличение на броя на отстреляните серопозитивни диви свине в засегнатите райони. Съотношението на пробите от отстреляни диви свине, изледвани с метода PCR (полимеразно-верижна реакция) с положителен резултат, и с метода ELISA (ензим-свързан имуносорбентен метод) с положителен резултат, остават ниски (<0,05). В допълнение към очевидния сезонен пик през лятото при домашните свине, сезонността на АЧС при дивата свиня е статистически потвърдена.

Мрежовият анализ показа, че средната скорост на естественото разпространение на болестта в популациите от диви свине е между 2,9 и 11,7 км/година.

Разпространението на болестта чрез хората, както при домашни, така и при диви свине, обаче остава важно. При контролно проучване на възникнали случаи на АЧС, са идентифицирани няколко рискови фактора за появата на болестта, свързани с диви и домашни свине в животновъдни обекти с нестопанска цел (лични стопанства или тип „заден двор“) в Румъния.

В този доклад също така е направен и актуализиран обширен преглед на научната литература по отношение на контролните мерки за спиране на разпространението на болестта при дивите свине, както и по отношение на мерките за разделяне на популациите диви свине. През посочения отчетен период са идентифицирани няколко нови проучвания, но те не променят заключенията от предходния отчетен период. Описан е практическият опит с използването на огради като част от стратегията за контрол, прилагана при възникнало огнище на АЧС при диви свине в Белгия. Досега мерките се оказаха ефективни за задържане на вируса АЧС в засегнатата зона. Тази стратегия включваше комбинация от различни мерки, а именно зониране, отстраняване на трупове, пълна забрана за подхранване на дивите свине, специфични разпоредби за лов и мерки за депопулация в зависимост от зоната, частична забрана за движение на хора и сеч, и създаване на мрежа от концентрични огради.

 

Прочетете целия материал ТУК