Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Красимира Захариева: НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ-Климатичните промени и влиянието им върху човешкото и животинското здраве

 

Чистата околна среда е от съществено значение за човешкото и животинското здраве и благосъстояние. В същото време непосредствено заобикалящата ни среда може да бъде източник и на стресови фактори, например замърсяване на въздуха, шум, опасни химикали, които имат отрицателно въздействие върху здравето. Изменението на климата също в последните години се потвърди, че оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на хора и животни чрез горещи вълни, наводнения и промени в разпространението на векторно-преносими заболявания. На по-широко равнище изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и влошаването на състоянието на почвите могат да окажат въздействие и върху благосъстоянието на хората, като застрашават например достъпа до прясна вода и производството на храни.

В доклада на Световната здравна организация (СЗО) относно предотвратяването на заболявания чрез здравословна среда се посочва, че екологичните стресови фактори са причина за 12 – 18% от всички смъртни случаи в 53-те държави от европейския регион на СЗО.

Като последици от изменението на климата, като напр. горещите вълни, се явяват и промените в профила на инфекциозните заболявания и алергените.
Глобалната средна температура на въздуха от края на XIX век се е повишила с почти 1°С и ще продължава да нараства през XXI век. Двадесетте най-топли години от началото на инструменталните метеорологични наблюдения са регистрирани през последните 22 години. С помощта на компютърни модели се предсказва по-нататъшното повишение на средната температура на въздуха на Земята с между 1.4 и 5.8°С до 2100 г. Дори най-слабото прогнозирано повишение на температурите ще бъде свързано с резки и драматични промени на времето, и хаос в устойчивата доскоро климатична система.

Целият материал можете да прочетете ТУК: