Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА: Риск от потенциално вредно влияние върху домашни любимци на активното вещество изоксазолин и остатъците му в противопаразитни препарати против бълхи и кърлежи

Прочети материала ТУК