Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

КРАСИМИРА ЗАХАРИЕВА: Алтернативни методи заменящи от части изпитванията върху животни и оценката на безопасността на химикалите и продуктите за хуманната и ветеринарната медицина и растителната защита

Прочети материала ТУК