Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Д-Р МАДЛЕН ВАСИЛЕВА: Информация Стратегия на ЕС за хуманно отношение към животните (2012 – 2015 г.) – оценка

Прочети материала ТУК